Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 TUV Rheinland Production and Sales of Water Filter Products 2018-06-22 ~ 2021-06-20 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE ANBOTEK outdoor water filter 2012-11-08 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
High precision Straw outdoor water purifier ZL 2013 2 0050965.2 High precision Straw outdoor water purifier UTILITY_MODEL 2013-08-14 ~ Đã xác minh
High precision outdoor water purifier ZL 2012 2 0497788.8 High precision outdoor water purifier UTILITY_MODEL 2013-03-20 ~ 2022-09-26 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
miniwell 10194327 miniwell 2013-01-21 ~ 2023-01-20

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này